Het Kennisnetwerk Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) zorgt sinds 2018 voor het uitwisselen van kennis en ervaringen bij het uitvoeren van het ZZS beleid. Het is een netwerk van medewerkers van bevoegde gezagen en andere overheidsorganisaties.
 

Veel vragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen

ZZS spelen een belangrijke rol binnen het stoffenbeleid en bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Er is al veel informatie beschikbaar, bijvoorbeeld op de website van InfoMil en op deze website. Toch zijn er in de dagelijkse praktijk nog veel vragen. De verschillende uitvoeringsinstanties hebben veel kennis over de vraagstukken rond ZZS. Via het Kennisnetwerk ZZS delen zij die kennis met elkaar.

Netwerkdagen

Het Kennisnetwerk ZZS organiseert elk jaar twee netwerkbijeenkomsten. Op deze netwerkdagen is er ruimte voor inhoudelijke onderwerpen en voor het uitwisselen van ervaringen uit de praktijk. Als u zich aanmeldt op het digitale platform, ontvangt u alle informatie over de netwerkdagen.

In 2019 is onder meer aandacht besteed aan het beoordelen van stoffen, het vermijdings- en reductieprogramma en de ZZS-Navigator. In 2020 staan onder meer ZZS-emissies bij kleine(re) bedrijven en succesverhalen over samenwerking met bedrijven op het programma.

Digitaal platform

Het Platform ZZS vindt u bij Omgevingsdienst.nl en is alleen toegankelijk voor de overheid. Op het platform ZZS vindt u de aankondigingen en verslagen van de netwerkbijeenkomsten en kunt u meediscussiëren over praktijksituaties. Op dit platform vindt u ook tips en documenten.
Om toegang te krijgen registreert u zich eerst op het Kennisnet van Omgevingsdienst.nl. Het Platform ZZS vindt u op de pagina Kennisplatforms. U kunt zich hier aanmelden bij het kennisplatform Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Organisatie

Het Kennisnetwerk ZZS wordt georganiseerd voor en door de deelnemers. Een team bestaand uit RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, InfoMil, Rijkswaterstaat en Omgevingsdiensten coördineert het kennisnetwerk in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.