Er zijn toetsingswaarden voor verschillende omstandigheden. Lees meer over deze toetsingswaarden:

In Nederland worden interventiewaarden toegepast. De Nederlandse interventiewaarden zijn gebaseerd op dezelfde informatie als de AEGLAcute Exposure Guideline Level of ERPGEmergency Response Planning Guidelines waarden en dienen eenzelfde doel. Dit zijn interventiewaarden die worden gebruikt in de Verenigde Staten.

Risico’s voorspellen

Om beslissingen te kunnen nemen over de ruimtelijke ordening worden inschattingen gemaakt van de risico’s. Hierbij worden probitrelaties gebruikt om in een kwantitatieve risicoanalyse het aantal slachtoffers te voorspellen na blootstelling aan toxische stoffen.