Per 1 juni 2017 moeten alle chemische producten zijn voorzien van een etiket volgens de CLPClassification, Labelling and Packaging Verordening (EGEuropese Gemeenschap ) 1272/2008. In deze verordening zijn de gevaarsindeling, etikettering en verpakking van stoffen vastgelegd.

Hiermee komt een einde aan een overgangsperiode van 2 jaar, waarin etikettering volgens de Stoffenrichtlijn 67/548/EEGEuropese Economische Gemeenschap en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG nog was toegestaan. Producenten en handelaren moeten producten met de oude etiketten uit de handel nemen of opnieuw indelen en van een nieuw etiket voorzien.

Lees meer over gevaarsindeling, etikettering en verpakking volgens de CLP verordening.