Afbeelding reageerbuizen met laborant

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseert in samenwerking met de Universiteit Utrecht een vierdagse training Chemical Safety Assessment under REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ).

Deze training start met een stoomcursus REACH op dag 1 met een overzicht van de REACH wetgeving, processen en de chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) met korte interactieve oefeningen. In het resterende deel van de training kies je een REACH relevante stof waarmee je een chemische veiligheidsbeoordeling uit gaat voeren. De CSA start met het verzamelen en evalueren van de data (dag 2), het vaststellen van de gevaareigenschappen (dag 2 en 3), het uitvoeren van de blootstellingsschatting (dag 3) en de risicokarakterisering (dag 4). Op elke dag wordt de theoretische achtergrond behandeld en worden de beschikbare tools geïntroduceerd en kort gedemonstreerd. Daarna ga je onder supervisie van experts zelf aan de slag met jou geselecteerde stof. Ook komen onderwerpen aan bod zoals PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch )/PMT Persistent, Mobiel én Toxisch (Persistent, Mobiel én Toxisch ), hormoonverstoring, nanomaterialen, mengseltoxiciteit en de Chemical Strategy for Sustainability.

Meer informatie en aanmelding:
https://utrechtsummerschool.nl/courses/life-sciences/chemical-safety-assessment-under-reach