Het Kennisnetwerk ZZS organiseert een derde netwerkdag. Deze vindt plaats op woensdag 10 april en is bedoeld voor overheidsmedewerkers die werken met het ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen -beleid.

Het thema van de dag is het Vermijdings- en Reductieprogramma. Het hiervoor opgestelde stappenplan helpt bedrijven en bevoegd gezagen met het onderzoek naar minimalisatie en de afweging daarvan. Tijdens de netwerkdag zal dit stappenplan worden toegelicht en is er gelegenheid om hiermee te oefenen.

Meer informatie en de aanmeldlink vindt u op het Platform ZZS.