nieuws

Op 10 april vond de derde Kennisnetwerkbijeenkomst Zeer Zorgwekkende Stoffen plaats. Ongeveer honderd medewerkers van het bevoegd gezag bezochten deze netwerkdag. Zij kregen informatie over stofbeoordeling, stofidentificatie en kosteneffectiviteit water. Daarnaast werden twee tools gelanceerd: de ZZS Navigator en het Vermijdings- en Reductieprogramma.
In de middag konden de deelnemers gezamenlijk meer praktijkervaring opdoen, via twee casussen voor lucht en water.

Het programma werd goed ontvangen en er werd levendig gediscussieerd. De presentaties kunt u vinden via het Platform Kennisnetwerk.
In het najaar volgt de vierde Kennisnetwerkdag. Daarvoor zijn we zijn op zoek naar thema’s en casussen.

Deze netwerkdagen zijn bedoeld voor medewerkers van het bevoegd gezag met het doel om van elkaar te leren. Veel is vastgelegd in regels en instrumentaria, maar lang niet alles is altijd duidelijk of eenduidig. Juist deze omstandigheden willen wij graag met elkaar bespreken.

Lees meer over het Kennisnetwerk ZZS. U kunt zich daarvoor aanmelden via het Platform Kennisnetwerk ZZS.