reageerbuizen en erlenmeyers

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) bijgewerkt en gepubliceerd. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze stoffen uitstoten, aanspreken op het voorzorgbeginsel.

Er staan nu 314 stoffen op de lijst met potentieel zeer zorgwekkende stoffen. Van deze stoffen is nog niet zeker of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, is vast te stellen of ze als ZZS zijn aan te merken.

Sinds de vorige versie (oktober 2019) zijn 24 stoffen aan de lijst toegevoegd en 51 van de lijst verwijderd. Stoffen zijn van de lijst verwijderd omdat ze als ZZS zijn aangemerkt, of omdat de zorg bij nader inzien niet kan worden onderbouwd. Deze conclusies worden getrokken binnen het REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën prioriteringsproces.

Lees meer over Potentiële ZZS.

Naar RSS feeds