Schoorstenen met vervuilende rook

Eind juni 2019 heeft het Europese Chemicaliën Agentschap (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency )) besloten dat de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek ‘Substances of Very High Concern’ (SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern )) zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat berichtte hier eerder over. ECHA heeft nu ook het formele besluit  gepubliceerd. In Nederland is een SVHC een zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )). De GenX-stoffen stonden al op de potentiële ZZS lijst, maar zijn nu verplaatst naar de ZZS-lijst.

De SVHC identificatie van de GenX-stoffen is breed en betreft in principe alle zouten en acyl-haliden van 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, en alle sterioisomeren van deze stoffen. Die stoffen zijn dus ook ZZS. De onderstaande stoffen zijn toegevoegd aan de ZZS-lijst.

  • 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan)

Deze omvat in ieder geval de volgende stoffen:

  • 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur (afkorting FRD-903)
  • 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride
  • ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat (afkorting FRD-902)
  • kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat

Naast de GenX-stoffen zijn er nog drie stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst:

  • 2-methoxyethylacetaat (stond al op de ZZS lijst vanwege vermelding in de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging ) verordening)
  • 4-tert-butylfenol (stond al op de potentiële ZZS lijst, verplaatst naar de ZZS-lijst)
  • tris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met ≥ 0.1 gewichtsprocent vertakt en lineair 4-nonylfenol] (nieuw toegevoegd aan de ZZS-lijst)

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de REACH SVHC kandidaatslijst.
Lees meer over GenX.

Naar RSS feeds