Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  heeft nieuwe stoffen van de REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën  Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën   kandidaatslijst toegevoegd aan de ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen  Zeer Zorgwekkende Stoffen   lijst.

Eind juni 2019 heeft het Europese Chemicaliën Agentschap (ECHAEuropean Chemicals Agency ) besloten dat de stoffen die betrokken zijn bij de GenX-techniek ‘Substances of Very High Concern’ (SVHCSubstances of Very High Concern ) zijn. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat berichtte hier eerder over. ECHA heeft nu ook het formele besluit  gepubliceerd. In Nederland is een SVHC een zogenaamde Zeer Zorgwekkende Stof (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ). De GenX-stoffen stonden al op de potentiële ZZS lijst, maar zijn nu verplaatst naar de ZZS-lijst.

De SVHC identificatie van de GenX-stoffen is breed en betreft in principe alle zouten en acyl-haliden van 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, en alle sterioisomeren van deze stoffen. Die stoffen zijn dus ook ZZS. De onderstaande stoffen zijn toegevoegd aan de ZZS-lijst.

  • 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur, zijn zouten en zijn acylhaliden (omvattend elk van hun individuele isomeren en combinaties daarvan)

Deze omvat in ieder geval de volgende stoffen:

  • 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propaanzuur (afkorting FRD-903)
  • 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionyl fluoride
  • ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat (afkorting FRD-902)
  • kalium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propanoaat

Naast de GenX-stoffen zijn er nog drie stoffen toegevoegd aan de kandidaatslijst:

  • 2-methoxyethylacetaat (stond al op de ZZS lijst vanwege vermelding in de CLPClassification, Labelling and Packaging verordening)
  • 4-tert-butylfenol (stond al op de potentiële ZZS lijst, verplaatst naar de ZZS-lijst)
  • tris(vertakt en lineair 4-nonylfenyl) fosfiet [met ≥ 0.1 gewichtsprocent vertakt en lineair 4-nonylfenol] (nieuw toegevoegd aan de ZZS-lijst)

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de REACH SVHC kandidaatslijst.
Lees meer over GenX.

Naar RSS feeds