maatbekers met gekleurde vloiestoffen

De Utrecht Universiteit en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseren eind juni 2019 een cursus over de risicobeoordeling van chemische stoffen binnen de Europese REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën verordening.

De cursus “Chemical Safety Assessment under REACH” (Registration, Authorisation, Evaluation and restriction of Chemicals) wordt gegeven van 25 t/mtot en met 28 juni 2019.
Inschrijven kan tot en met 15 mei. Deze cursus is bedoeld voor professionals vanuit de industrie, overheden, universiteiten en adviesbureaus.

Opbouw van de cursus

Deze vierdaagse training bestaat uit een stoomcursus REACH op dag 1:
Daarin wordt een overzicht van de REACH wetgeving, processen en de chemische veiligheidsbeoordeling (CSAChemische veiligheidsbeoordeling ) gegeven met korte interactieve oefeningen.

Op dag 2 start de CSA met het verzamelen en evalueren van de data. U wordt gevraagd een REACH relevante stof te selecteren om daarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling uit te voeren. Achtereenvolgens volgt het beoordelen van de gevaarseigenschappen (dag 2 en 3), de blootstellingsschatting (dag 3), risicokarakterisering (dag 4) en speciale onderwerpen zoals PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch /PMTPersistent, Mobiel én Toxisch , hormoonverstoring, nanomaterialen en mengseltoxiciteit.

Dit tweede deel van de cursus kent een stapsgewijze aanpak:

  • schets van de theoretische achtergrond,
  • uitleg en demonstratie van de beschikbare tools,
  • zelf aan de slag met uw geselecteerde stof onder supervisie van experts.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden.
Neemt u een laptop mee en zorg ervoor dat u vooraf al de vrij beschikbare tools daarop gedownload en operationeel heeft.