Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride (TMA) toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen ).

Er zijn wetenschappelijke aanwijzingen gevonden dat de stof een sensibiliserende effect heeft op de luchtwegen. Daarom is de stof in april 2018 toegevoegd als SVHC Substances of Very High Concern (Substances of Very High Concern) aan de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliƫn kandidaatslijst voor plaatsing op Bijlage XIV. Het gevolg is dat de stof benzeen-1,2,4-tricarbonzuur-1,2-anhydride in Nederland de ZZS status krijgt.

Deze stof is als ZZS toegevoegd in de database, die u kunt raadplegen via "Zoek stoffen". U kunt ook de gehele ZZS lijst direct bekijken.

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over REACH autorisatie en restrictie.
Bekijk het Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/594