Brandbestrijding

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft de rampeninterventiewaarden voor 26 gevaarlijke stoffen herzien in 2017.

Deze herziene waarden zijn nu opgenomen in het Overzicht interventiewaarden 2017 en in het Zoeksysteem van deze website.

Met de rampeninterventiewaarden wordt het niveau van gevaar voor de bevolking ingeschat bij rampen en incidenten met chemische stoffen. Ze dragen daarom bij aan snelle en adequate beslissingen over opschaling van de rampenbestrijdingsorganisatie, maatregelen ter bescherming van de bevolking en de communicatie met de bevolking.

Lees meer over interventiewaarden.