Schoorstenen met vervuilende rook

Er is een nieuw hulpmiddel (het stappenplan) voor het opstellen van een vermijdings- en reductieprogramma voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen ). Het doel is meer diepgang en uniformiteit in deze programma’s te krijgen.

Bedrijven kunnen het stappenplan doorlopen om hieraan invulling te geven. Het bevoegd gezag kan het hulpmiddel gebruiken om te beoordelen of het vermijdings- en reductieprogramma volledig is. En om concrete acties af te spreken met het bedrijf voor het verder minimaliseren van ZZS.
Lees meer via Kenniscentrum InfoMil.