schoenen voor rode lijn

 

 

* Het indicatief MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau ) voor nitrobenzeen was 2,04 ng/m3.

Naar RSS-feed

 

Stofnaam (CAS nummer)

Lucht Indicatief MTR

Lucht Indicatief VR Verwaarloosbaar risiconiveau (Verwaarloosbaar risiconiveau )

2-nitrotolueen (88-72-2)

 16 µg/m3

0,16 µg/m3

1,2,3-trichloorpropaan (96-18-4)

12 ng/m3

0,12 ng/m3

diisobutylftalaat (DIBP)  (84-69-5)

 30 µg/m3

0,3 µg/m3

nitrobenzeen (98-95-3)

 9 µg/m3 *

0,09 µg/m3

1-broompropaan (n-propylbromide) (106-94-5)

 70 µg/m3

0,7 µg/m3

1,2-diethoxyethaan (di-ethylglycol, EGDEE) (629-14-1)

200 µg/m3

2 µg/m3

isopreen (2-methyl-1,3-butadieen)  (78-79-5)

 

225 µg/m3

2,3 µg/m3