schoenen voor rode lijn

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft op verzoek van vergunningverleners indicatieve luchtnormen (i-MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau ) en i-VR Verwaarloosbaar risiconiveau (Verwaarloosbaar risiconiveau )) afgeleid voor drie stoffen. De stoffen worden gebruikt in industriële processen. U kunt deze normen vinden via het zoeksysteem.

Nieuwe luchtkwaliteitsnormen 25 februari 2019

 

Stofnaam

oude normen

nieuwe normen

tert-butyl hydroperoxide

-

Lucht Indicatief MTR (i-MRT) 26 µg/m3
Lucht Indicatief VR (i-VR) 0,26 µg/m3

N,N’-methylenediacrylamide

-

Lucht Indicatief MTR (i-MRT) 0,7 µg/m3
Lucht Indicatief VR (i-VR) 0,007 µg/m3

acrylamide

-

Lucht Indicatief MTR (i-MRT) 0,6 µg/m3
Lucht Indicatief VR (i-VR) 0,006 µg/m3

Lees meer over luchtkwaliteitsnormen.

Naar RSS-feed