Brandbestrijding

Ter ondersteuning van de incidentbestrijding bestaan in Nederland interventiewaarden voor gevaarlijke stoffen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in 2018 voor 21 nieuwe stoffen interventiewaarden afgeleid. Deze stoffen zijn toegevoegd aan de Interventiewaardenlijst. De waarden voor deze nieuwe stoffen zijn nu opgenomen in het Overzicht interventiewaarden 2018 en in het zoeksysteem van deze site.
Omdat cis-1,2-dichloorethyleen en trans-1,2-dichloorethyleen als nieuwe stoffen toegevoegd zijn aan de Interventiewaardenlijst, zijn in 2018 ook de waarden van het cis-trans mengsel herzien.

Met deze interventiewaarden wordt het niveau van gevaar voor de bevolking ingeschat bij incidenten met chemische stoffen. Ze dragen daarom bij aan snelle en adequate beslissingen over opschaling van de incidentbestrijdingsorganisatie, maatregelen ter bescherming van de bevolking en de communicatie met de bevolking.
Lees meer over interventiewaarden.

Alle berichten wijziging normen