Voor drinkwater bestaan verschillende kwaliteitseisen. U kunt deze kwaliteitseisen nu vinden via Zoek stoffen.

Er zijn wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen voor:

  • oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater;
  • drinkwater dat bij de consument uit de kraan stroomt.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) leidt op verzoek ook drinkwaterrichtwaarden af. Een drinkwaterrichtwaarde is een gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrens voor een stof in drinkwater. Een richtwaarde is nodig als het vermoeden bestaat dat een stof een risico voor de gezondheid kan vormen. Voor 44 nieuwe stoffen zijn deze richtwaarden beleidsmatig vastgesteld en ook via Zoek stoffen beschikbaar.

Lees meer over kwaliteitseisen oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor drinkwater.

Lees meer over kwaliteitseisen en richtwaarden voor drinkwater.

Lees meer over drinkwater.

Drinkwaterrichtwaarden 44 stoffen

 

Link naar RRS feed

Stofnaam

Waarde

eenheid

1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan

440

µg/l microgram per liter (microgram per liter )

1,3,5-trimethylbenzeen

70

µg/l

10,11-dihydro-10,11-dihydroxycarbamazepine

50

µg/l

2,5-furaandicarbonzuur

1100

µg/l

4-methyl-1H-benzotriazool

350

µg/l

8-hydroxypenillic acid

10

µg/l

acesulfaam-K

3200

µg/l

amidotrizoïnezuur

250

mg/l

benzotriazool

700

µg/l

bis(2-methoxyethyl)ether

440

µg/l

butoxypopyproyleen glycol

1400

µg/l

cafeiïne

1500

µg/l

carbamazepine

50

µg/l

cyclamaat

2500

µg/l

diclofenac

7,5

µg/l

dioxaan

3

µg/l

ethyleendiaminetetraethaanzuur

600

µg/l

ethyllactaat

500

µg/l

gabapentine

100

µg/l

guanylureum

22,5

µg/l

hexamethyleentetramine

500

µg/l

hydrochloorthiazide

6

µg/l

isopropylether

1400

µg/l

johexol

375

mg/l

jomeprol

1000

mg/l

jopamidol

415

mg/l

joxitalaminezuur

500

mg/l

melamine

0,28

µM

metformine

196

µg/l

methyl-tert-butylether

9420

µg/l

metoprolol

9,8

µg/l

N-acetyl-4-aminoantipyrine

10

µg/l

DTPA

700

µg/l

nitrilotriazijnzuur

400

µg/l

paroxetine

5

µg/l

polysorbaat 60

175

mg/l

sacharine

1300

µg/l

sotalol

80

µg/l

sucralose

5000

µg/l

tetraglyme

440

µg/l

tolyltriazool

350

µg/l

tributylfosfaat

350

µg/l

trichloormethaan

25

µg/l

triethyl fosfaat

1400

µg/l