Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een stof van de REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën kandidaatslijst en acht stoffen van de SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-lijst voor kankerverwekkende stoffen toegevoegd aan de ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen lijst.

De stof 1,7,7-trimethyl-3-(fenylmethyleen)bicyclo[2.2.1]-2-heptanon is in januari 2019 toegevoegd aan de REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën SVHCSubstances of Very High Concern kandidaatslijst. De stof stond al op de potentiële ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen -lijst en is nu verplaatst naar de ZZS-lijst.

Deze maand zijn de stoffen van de SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijst met CMRKankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen stoffen toegevoegd aan het zoeksysteem van deze website. Zie hiervoor het nieuwsbericht. Sommige van deze stoffen vallen onder een ZZS-stofgroep, maar stonden nog niet op de ZZS-lijst. Het gaat om de volgende stoffen die nu ook aan de ZZS-lijst zijn toegevoegd:

  • 6-nitrochryseen
  • 5-methylchryseen
  • 1,6-dinitropyreen
  • 1,8-dinitropyreen
  • 4-nitropyreen
  • nikkel(II)acetaat tetrahydraat
  • ammoniumchromaat
  • indium arsenide

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de REACH SVHC kandidaatslijst.
Lees meer over de SZW lijst.

Naar RSS-feed