Luisteren – meepraten – leren van elkaar- netwerken


Uitnodiging Netwerkdag 1 oktober 2018

Het event

Het thema "medicijnresten in het milieu" is de afgelopen periode met de ketenaanpak, een uitvoeringsprogramma, de Delta-Aanpak met kennisimpuls en verschillende pilots en onderzoeksprojecten in een stroomversnelling geraakt.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseert op 1 oktober 2018 een netwerkdag, bedoeld voor iedereen die bij dit onderwerp betrokken is.

Datum en tijd:1 oktober van 09.00 – 17.30 uur
Plaats: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9,
3721 MA Bilthoven

Het programma

Tijdens de dag wordt een overzicht gegeven van wat er de afgelopen periode op verschillende gebieden gebeurd is en is er ruim de tijd om te leren van elkaar. De dag wordt afgesloten met een doorkijkje naar de toekomst. Er is voldoende tijd om bij te praten met oude en nieuwe bekenden.

  • Waar staan we nu? We openen de dag met een overzicht van het nationale beleid, de internationale ontwikkelingen, en de resultaten van een EUEuropese unie onderzoeksproject (i-PiE).
  • Wat gebeurt er nog meer? Vervolgens zoomen we in op antibioticaresistentie, diergeneesmiddelen, en recycling (bvBesloten Vennootschap luiers, struviet).
  • Wat kunnen we leren van elkaar? Tijdens twee workshoprondes praten we over regionale initiatieven, zuivering, slim meten van geneesmiddelen, medisch/ethisch handelen en een ketenaanpak voor diergeneesmiddelen.
  • Wat is de toekomst? We sluiten af met een presentatie over de werkelijke kosten van geneesmiddelen en geven een doorkijkje naar de toekomst.

Bekijk het programma.

Ik meld me aan

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich tot 28 september aanmelden met het aanmeldingsformulier.
Een week voor de bijeenkomst ontvangt u de routebeschrijving en het volledige programma.
Bij vragen of opmerkingen over dit event, mail naar Netwerkdag.Medicijnresten.in.het.Milieu@rivm.nl