Kopje thee met medicijnen

De (hybride) netwerkdag

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseert op 8 maart 2022 de Netwerkdag Medicijnresten in het milieu. Afgelopen jaren is er veel werk verzet rondom dit thema. Tijdens deze netwerkdag krijgt u een update van de meest recente ontwikkelingen en kunt u meepraten tijdens verschillende workshops. Deze dag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp of erin geïnteresseerd is, vanuit de zorgsector én de watersector. De Netwerkdag bestaat uit een ochtendprogramma (fysiek en digitaal)  en een middagprogramma (alleen fysiek). Gedurende de dag is er voor de deelnemers aan de fysieke bijeenkomst voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Datum en tijd: 8 maart 2022 09.00 – 16.30 uur

Plaats: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Het programma

Ochtendprogramma: In de ochtend geven een aantal sprekers presentaties over initiatieven om de impact van medicijnresten in het milieu aan te pakken. Denk hierbij aan onderwerpen als de Ketenaanpak Medicijnresten, de Green Deal en het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit Afvalwater.

Middagprogramma: In de middag worden er interactieve workshops gegeven over actuele onderwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer Antibioticaresistentie, Educatie in de Gezondheidzorg, Medicijnresten in een Circulaire Economie en Innovaties in Rioolwaterzuiveringen.

Organisatie en aanmelden

Dit jaar is ervoor gekozen om de Netwerkdag in hybride vorm te laten plaats vinden. Dit betekent dat u de presentaties in de ochtend zowel fysiek als digitaal kunt bijwonen. Het middagprogramma (workshops rondom diverse thema's) kan alleen fysiek bijgewoond worden. Voor de fysieke bijeenkomst is het aantal deelnemers beperkt. Mocht u alleen de ochtend willen komen, dan willen we u vragen om de bijeenkomst online bij te wonen.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden voor zowel de fysieke als de online bijeenkomst kan via de volgende link: Netwerkdag Medicijnresten 2022.