Kopje thee met medicijnen

De (hybride) netwerkdag

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseert op 8 maart 2022 de Netwerkdag Medicijnresten in het milieu. Afgelopen jaren is er veel werk verzet rondom dit thema. Tijdens deze netwerkdag krijgt u een update van de meest recente ontwikkelingen en kunt u meepraten tijdens verschillende workshops. Deze dag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het onderwerp of erin geïnteresseerd is, vanuit de zorgsector én de watersector. De Netwerkdag bestaat uit een ochtendprogramma (fysiek en digitaal)  en een middagprogramma (alleen fysiek). Gedurende de dag is er voor de deelnemers aan de fysieke bijeenkomst voldoende tijd en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Datum en tijd: 8 maart 2022 09.00 – 16.30 uur
Plaats: RIVM, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

Het programma

Ochtendprogramma: In de ochtend geven een aantal sprekers presentaties over initiatieven om de impact van medicijnresten in het milieu aan te pakken. Denk hierbij aan onderwerpen als de Ketenaanpak Medicijnresten, de Green Deal en het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit Afvalwater.

Middagprogramma: In de middag worden er interactieve workshops gegeven over actuele onderwerpen. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer Antibioticaresistentie, Educatie in de Gezondheidzorg, Medicijnresten in een Circulaire Economie en Innovaties in Rioolwaterzuiveringen.

Organisatie en aanmelden

Dit jaar is ervoor gekozen om de Netwerkdag in hybride vorm te laten plaats vinden. Dit betekent dat u de presentaties in de ochtend zowel fysiek als digitaal kunt bijwonen. Het middagprogramma (workshops rondom diverse thema's) kan alleen fysiek bijgewoond worden. Voor de fysieke bijeenkomst is het aantal deelnemers beperkt. Mocht u alleen de ochtend willen komen, dan willen we u vragen om de bijeenkomst online bij te wonen.

U kunt zich niet meer aanmelden voor deze netwerkdag.


Voorlopig Programma Netwerkdag Medicijnresten in het Milieu

8 maart 2022

8:45 - 9:15 Ontvangst
9:15 - 9:30  Welkom - Charles van Wijnker (RIVM)
  Plenaire sessie deel 1 (online en fysiek)
9:30 - 9:55 Ketenaanpak: waar staan we nu? - Caroline Moermond (RIVM)
9:55 - 10:20 Wat doet Europa? - Sandra Mol (RIVM)
10:20 -10:45 Innovatieprogramma Microverontreinigingen - Maarten Nederlof (Aa en Maas)
10:45 - 11:00  Pauze
  Plenaire sessie deel 2 (online en fysiek)
11:00 - 11:25  Green Deal Duurzame zorg - Susanne Waaijers - van der Loop (RIVM)
11:25 - 11:50  PREMIER: Tools to assess the environmental risks of pharmaceuticals in Europe - Ad Ragas (RU)
11:50-12:15  Op zoek naar groenere geneesmiddelen - Bastiaan Venhuis (RIVM)
12:15 - 13:15  Lunch
13:15 - 14:30

Workshops - deel 1* (alleen fysiek)

  • Innovaties in de rioolwaterzuivering
  • Wat is groener: Afwegingen in Green Pharmacy
  • Educatie in de gezondheidszorg
  • Antibioticaresistentie in afvalwater
  • Diergeneesmiddelen
14:30 - 14:45   Pauze / verplaatsing
14:45 - 16:00 

Workshops - deel 2* (alleen fysiek)

  • Ketenaanpak: ideeën voor de toekomst?
  • Extended producer responsibility
  • Psychofarmaca
  • Medicijnresten in de circulaire economie
  • Milieubeoordeling (dier)geneesmiddelen
16:00 - 16:10 Pauze / verplaatsing
16:10 - 16:30  Afsluiting
16:30 - 17: 30 Netwerkborrel

* Wilt u een onderwerp voor een workshop aandragen of zelf een workshop? Geef dit aan in het aanmeldformulier. Wij komen dan bij u terug om de mogelijkheden te bespreken.