reageerbuizen en erlenmeyers

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een nieuwe pagina toegevoegd over signalering van nieuwe en opkomende risico's van stoffen.

Vanuit allerlei hoeken ontvangt het RIVM signalen die kunnen wijzen op toename in gebruik van bekende stoffen of introductie van nieuwe stoffen in consumentenartikelen, op de werkvloer of in het milieu. Dit kan kan resulteren in nieuwe risico's van stoffen. Op deze pagina lichten we toe wat het RIVM doet wanneer dergelijke signalen binnenkomen en welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

Lees meer over  nieuwe en opkomende risico's van stoffen.