Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft voor elf stoffen kwaliteitseisen voor drinkwater toegevoegd aan het zoeksysteem. Het gaat om humaan toxicologisch niet-relevante metabolieten van gewasbeschermingsmiddelen. In het drinkwaterbesluit staat de algemene eis voor pesticiden van 0,1 µg/l microgram per liter (microgram per liter ). Voor humaan toxicologisch niet-relevante metabolieten geldt 1,0 μg/l. De eisen gelden voor oppervlaktewater bestemd voor de bereiding van drinkwater en voor het drinkwater zelf.

De stoffen zijn:

2,6-dichlorobenzamide(BAM)
aminomethylfosfonzuur (AMPA)
methyl-desfenyl-chloridazon
dimethenamide-ESA
dimethenamide-OA
metazachlor ESA
metazachloor-zuur
methyl-desfenyl-chloridazon
metolachloor-ESA
metolachloor-zuur
propachloor-ESA

Daarnaast zijn er indicatieve drinkwaterrichtwaarden gepubliceerd voor:

butanon (1,3 mg/l)
2 methoxypropanol (10,5 µg/l) en
2-methyl-2-propanol (1,5 mg/l)

Lees meer over water voor drinkwaterbereiding
Lees meer over kwaliteitseisen drinkwater

Naar RSS feeds