schoenen voor rode lijn

Nieuwe luchtnormen december 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de volgende luchtnormen toegevoegd:

 

 

Stofnaam (CAS nummer)

Lucht Indicatief MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau )

(µg/m3)

Lucht Indicatief VR Verwaarloosbaar risiconiveau (Verwaarloosbaar risiconiveau )

(µg/m3)

2-chloor-1,1,3,3,3-pentafluor-1-propeen (PFAC) (2804-50-4)

 3,0

0,03

2,2-dichloor-1,1,1-trifluorethaan (HCFC 123) (306-83-2)

200

2,0

aceetaldehyde (75-07-0)

 70

0,7

1,1-difluoretheen (75-38-7)

 3900

39

perfluormethoxy-etheen (1187-93-5)

 730

7,3

1,2-dichlooretheen (cis/trans) (540-59-0)

60

0,6

1,2-dichlooretheen (trans) (156-60-5)

60 0,6
vinylacetaat (108-05-4) 100 1
siliciumcarbide (SIC) vezelvormig (409-21-2) 300 vezelequivalenten/m3 3 vezelequivalenten/m3

Naar RSS feeds