schoenen voor rode lijn

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft nieuwe water- en luchtnormen en drinkwaterrichtwaarden toegevoegd:

 

Stofnaam (CAS nummer)

Lucht Indicatief MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau )

(µg/m3)

hexadeceen (CAS 629-37-2)

8,9

furaan (110-00-9) 0,7
butanon oxime (CAS 96-29-7) 39
methoxypropylacetaat (CAS 70657-70-4) 71
1,2-ethaandiol (CAS 107-21-1) 500
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (CAS 25154-52-3 en 9016-45-9) 52
benzaldehyde (CAS 100-52-7) 170
 

Stofnaam (CAS nummer)

Zoetwater indicatief  JG-MKN Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm )

(µg/l microgram per liter (microgram per liter ))

Zoetwater indicatief MAC-MKN Maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnorm (Maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnorm )

(µg/l)

alkyl alcohol ethoxylaat (CAS 69011-36-5)

1,5 (opgelost en totaal)

15 (opgelost en totaal)

* geldt voor de som van naftaleendisulfonaten en -trisulfonaten

 

Stofnaam (CAS nummer)

indicatieve drinkwaterrichtwaarde

(mg/l)

naftaleen-1,3,5-trisulfonaat 6654-64-4 (zuur)

0,7*

naftaleen-1,3,6-trisulfonaat (86-66-8) (zuur), (19437-42-4) (natriumzout), (5182-30-9) (trinatriumzout) 0,7*
naftaleen-1,5-disulfonaat (81-04-9) (zuur), (1655-29-4) (dinatriumzout) 0,7*
naftaleen-1,7-disulfonaat 5724-16-3 (zuur) 0,7*
naftaleen-2,7-disulfonaat 92-41-1 (zuur) 0,7*
cis-4,4-diaminostilbeen-2,2-disulfonaat 81-11-8 (zuur), 7336-20-1 (dinatriumzout) 7

Abonneren nieuwsbrief