schoenen voor rode lijn

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft nieuwe water- en luchtnormen toegevoegd:

 

Stofnaam (CAS nummer)

Lucht Indicatief MTRMaximaal toelaatbaar risiconiveau

(µg/m3)

Lucht Indicatief VRVerwaarloosbaar risiconiveau

(µg/m3)

diglyme (CAS 111-96-6)

300

3
triglyme (CAS 112-49-2) 300 3

tetraglyme (CAS 43-24-8)

300

3

butanon (78-93-3)

 5000

50

 2-methoxypropanol (CAS 1589-47-5)

 3600

36

glycidylmetacrylaat (CAS 106-91-2)

 0,52

0,0052
 

Stofnaam (CAS nummer)

Zoetwater indicatief  JG-MKNJaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

(µg/lmicrogram per liter )

Zoetwater indicatief MAC-MKNMaximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnorm

(µg/l)

alkyl alcohol ethoxylaat (CAS 69011-36-5)

1,5 (opgelost en totaal)

15 (opgelost en totaal)