schoenen voor rode lijn

Nieuwe normen voor oppervlaktewater, 25 februari 2019 

De concentraties zijn uitgedrukt in µg/l microgram per liter (microgram per liter ), tenzij anders aangegeven.

 

Voor propan-2-ol was er een gedegen MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (Maximaal toelaatbaar risiconiveau ) (opgelost en totaal) met dezelfde waarde. Hier is het JG-MKN Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm (Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm ) zoetwater gedegen, maar de andere waarden zijn wel indicatief.
Voor glutaaraldehyde was er een oud MTR van 12 µg/l.

Naar RSS-feed

Stofnaam,
CAS-nummer

Zoetwater indicatief JG-MKN

Zoetwater indicatief MAC-MKN Maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnorm (Maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnorm )

Zoutwater indicatief JG-MKN

Zoutwater indicatief MAC-MKN

ADBAC C12-C16, 68424-85-1

0,42 (opgelost)
1,4 (totaal)

0,42 (opgelost)
1,4 (totaal)

0,042 (opgelost)
0,12 (totaal)

0,042 (opgelost)
0,12 (totaal)

butoxypolypropyleen glycol, 9003-13-8

3,4 (opgelost)

57 (opgelost)

-

-

DDAC, 7173-51-5

1,0 (opgelost)
3,1 (totaal)

1,0 (opgelost)
3,1 (totaal)

0,10 (opgelost)
0,31 (totaal)

0,10 (opgelost)
0,31 (totaal)

diethylaminoethanol, 100-37-8

21 (opgelost en totaal)

340 (opgelost en totaal)

2,1 (opgelost en totaal)

34 (opgelost en totaal)

ethyllactaat, 97-64-3

320 (opgelost)

3200 (opgelost)

-

-

2,5-furaandicarbonzuur,
3238-40-2

100 (opgelost)

1000 (opgelost)

-

-

glutaaraldehyde, 111-30-8

9,5 (opgelost en totaal)

9,5 (opgelost en totaal)

0,95 (opgelost en totaal)

0,95 (opgelost en totaal)

natrium carboxymethylcellulose (CMC), 9004-32-4

500 (opgelost)

5000 (opgelost)

-

-

polysorbaat 60 (Tween 60),
9005-67-8

5,0 (opgelost)

50 (opgelost)

-

-

propan-2-ol, 67-63-0

98 mg/l (opgelost en totaal)
NB gedegen

98 mg/l (opgelost en totaal)

9,8 mg/l (opgelost en totaal)

9,8 mg/l (opgelost en totaal)