schoenen voor rode lijn

Nieuwe normen oppervlaktewater november 2019

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft indicatieve normen voor oppervlaktewater toegevoegd voor:

wolfraam
N-methyl-2-pyrrolidon (afkorting: NMP)

en 28 bestrijdingsmiddelen

acequinocyl
azadirachtine-A
benalaxyl-M
benalaxyl
benthiavalicarb-isopropyl
benzyladenine
bifenazaat
bixafen
clethodim
cyflufenamide
cyflumetofen
fenpyrazamine
fluazifop-P-butyl
fluazifop-butyl
fluazifop-P
fluazifop
fluxapyroxad
foramsulfuron
formetanaat-hydrochloride
isopyrazam
mepiquatchloride
mesosulfuron-methyl
pinoxaden
pyraflufen-ethyl
pyraflufen
pyrethrine
pyridalyl
pyroxsulam
silthiofam
spirotetramat
tembotrione
tribenuronmethyl
tritosulfuron

Voor wolfraam, NMP, benalaxyl, fluazifop-P, fluazifop-butyl en pyrethrine waren er al oppervlaktewaternormen. Deze zijn vervangen door de nieuw afgeleide waarden.

Naar RSS feeds