Schoorstenen met vervuilende rook

Per 1 juli 2019 is de Activiteitenregeling milieubeheer aangepast. Voor een aantal ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen ) in bijlage 12a is de stofklasse voor luchtemissies gewijzigd. De nieuwe stofklassen zijn opgenomen in het zoeksysteem van deze website.

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling. Het advies voor deze stoffen luidt om alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, stofklasse gO.2 aan te houden.  Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP Stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt (Stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt ) 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren.

Lees meer over criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component.
Lees meer over advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen op de website van InfoMil.

Naar RSS feeds