Schoorstenen met vervuilende rook

Per 1 juli 2019 is de Activiteitenregeling milieubeheer aangepast. Voor een aantal ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen in bijlage 12a is de stofklasse voor luchtemissies gewijzigd. De nieuwe stofklassen zijn opgenomen in het zoeksysteem van deze website.

De meeste aardolie- en steenkool derivaten zijn niet als ZZS opgenomen in bijlage 12a van de Activiteitenregeling. Het advies voor deze stoffen luidt om alleen als deze producten minder dan 0,1% aan ZZS componenten bevatten, stofklasse gO.2 aan te houden.  Als er meer dan 0,1% ZZS componenten aanwezig zijn, moet het product als ZZS worden beschouwd. Bij de aanwezigheid van vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP Stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt 2 te hanteren; bij de aanwezigheid van niet-vluchtige ZZS-componenten adviseren we de stofklasse MVP 1 te hanteren.

Lees meer over criteria voor stoffen en mengsels met een ZZS-component.
Lees meer over advies voor vergunningverlening voor mengsels en stoffen met ZZS-bestanddelen op de website van InfoMil.

Naar RSS feeds