Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen)).

De volgende stoffen en stofgroepen zijn toegevoegd vanwege een geharmoniseerde classificatie als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting in de categorie 1A of 1B:

 • ammonium bromide
 • dibutyltin bis (2-ethylhexanoaat)
 • dibutyltin di(acetaat)
 • tellurium
 • tellurium dioxide
 • barium diboor tetraoxide
 • bisphenol S
 • benzofenon
 • 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur, natrium en tris (2-hydroxyethyl) ammoniumzouten
 • 6-[(C10-C13)-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur
 • 6-[C12-18-alkyl-(vertakt, onverzadigd)-2,5-dioxopyrrolidine-1-yl] hexaanzuur
 • theofylline
 • N-(2-nitrofenyl) fosforzuurtriamide
 • isopyrazam
 • cumeen
 • DEGME
 • 2-ethylhexaanzuur inclusief de zouten van deze stof
 • pentakalium 2,2',2",2"',2""-(ethaan-1,2-diylnitrilo) penta-acetaat
 • Di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur

Een aantal van deze stoffen stond op de potentiële ZZS-lijst en is verplaatst naar de ZZS-lijst. Peryleen-3,4:9,10-tetracarboxydiimide is ook verplaatst van de potentiële ZZS-lijst naar de ZZS-lijst omdat deze onder de PAKs polycyclische aromatische koolwaterstoffen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) valt en alle PAKs op basis van de POP Persistente organische verontreinigende stof (Persistente organische verontreinigende stof)-verordening als ZZS worden aangemerkt.

Deze keer is ook een stof van de ZZS-lijst verwijderd: flumioxazine, omdat de geharmoniseerde classificatie van deze stof is aangepast van Repro 1b naar Repro 2. Het is een uitzondering dat een geharmoniseerde classificatie naar beneden wordt aangepast en we verwachten niet dat dit vaak zal voorkomen.