Roofvogel met prooi

Workshop Persistentie, Bioaccumulatie/Mobiel en Toxiciteit (PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch /PMTPersistent, Mobiel én Toxisch )

De workshop wordt gehouden op donderdag 21 maart 2019 van 9.00 - 17.15 uur bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven.

Bekijk het programma met nadere informatie over doel, doelgroep en sprekers.

Er is spreektijd beschikbaar voor u als deelnemer. Mocht u daar gebruik van wensen te maken,
geef dat vooral aan bij uw aanmelding. Dan nemen wij contact met u op.

U kunt zich t/mtot en met  vrijdag 8 maart 2019 aanmelden via dit formulier.
Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging met verdere praktische details.