Foto van een workshopleider van de Netwerkdag Medicijnresten

Netwerkdag een succes

Op 8 maart vond de derde editie van de Netwerkdag Medicijnresten in het Milieu plaats. De Netwerkdag was een groot succes in hybride vorm, waarbij circa 80 mensen fysiek aanwezig waren op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en meer dan 100 deelnemers online aansloten. Waar in eerdere edities vooral de watersector aanwezig was, bleek er ditmaal ook vanuit de zorgsector veel interesse. De plenaire presentaties tijdens het hybride ochtend-deel toonden aan dat er veel gebeurt op het vlak van duurzaamheid in de hele keten van ontwikkeling van medicijnen tot voorschrijven en gebruik en de afvalfase. Daarnaast blijkt dat de effecten van medicijnresten op het milieu steeds meer aandacht krijgt binnen Nationaal en Europees beleid, maar ook dat andere duurzaamheidsaspecten (zoals energieverbruik en CO2 footprint) meegenomen moeten worden wanneer over maatregelen wordt gesproken. Bij de workshops in de middag was er aandacht voor onder andere psychofarmaca, antimicrobiële resistentie, huisdiergeneesmiddelen, en medicijnen in een circulaire economie. Deze interactieve sessies waren zeer levendig en leverden veel nieuwe ideeën op. Zo werd er uitgebreid input geleverd voor een afwegingskader om de duurzaamheid van medicijnen te beoordelen.

Netwerkdag terugkijken

Om het ochtendprogramma terug te kijken, zie https://youtu.be/QV-EWXo2e5A. De opname is als geheel geplaatst, onder de video staan een aantal links waarmee je direct naar het begin van een presentatie kan. Hieronder zijn de PDF bestanden van de presentaties te vinden.

1. De Ketenaanpak medicijnresten - waar staan we nu

2. Wat doet Europa

3. Verwijderen medicijnresten uit effluent rioolwaterzuivering

4. Transitie naar duurzame zorg

5. Prioritisation and risk evaluation of medicines in the environment

6. Op zoek naar groenere geneesmiddelen