Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft Dechlorane Plus en RP-HP toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen ).

Beide stoffen zijn toegevoegd omdat ze in januari 2018 als SVHC Substances of Very High Concern  (substances of very high concern) zijn toegevoegd aan de REACH kandidaatslijst voor plaatsing op Bijlage XIV.
De stoffen zijn toegevoegd in de database, die u kunt raadplegen via "Zoek stoffen".

Dechlorane Plus betreft alle isomeren van deze verbinding. Deze kunnen zich in de voedselketen ophopen omdat ze zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn.

RP-HP is een reactieproduct van 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion, formaldehyde en 4-heptylfenol dat na de reactie nog 4-heptylfenol bevat. 4-Heptylphenol is een hormoonverstorende stof. Als het reactieproduct RP-HP meer dan 0,1% of meer van deze stof bevat, is het een SVHC en daarom ook een ZZS.

In januari 2018 zijn meer stoffen aan de kandidaatslijst toegevoegd. Deze stoffen stonden al op de ZZS-lijst omdat deze al op basis van de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordening als ZZS waren geïdentificeerd.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen