nieuws

Op 19 november organiseert het Kennisnetwerk Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) een tweede netwerkdag. Het kennisnetwerk en de dag zijn bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor lucht en water.  

Deze dag ligt de focus op de uitvoeringspraktijk van het ZZS-beleid, want deze is (soms) weerbarstig. Aan de hand van casussen komen thema’s als probleemeigenaarschap, bevoegdheden en oplossingsrichtingen in de keten naar voren. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar het Kennisplatform ZZS op Omgevingsdienst.nl. U kunt zich HIER opgeven voor de dag. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar. 

Lees meer over het Kennisnetwerk ZZS.