Vlag van de Europese Inie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu willen meer zicht krijgen op het nationale zorgstoffenbeleid van andere EUEuropese unie lidstaten. Het gaat om België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Zweden. Bureau KLB heeft daartoe, in samenwerking met Ameco, een verkennende studie uitgevoerd.

Het doel van deze studie was te exploreren op welke wijze de gekozen lidstaten hun nationaal zorgstoffenbeleid vormgeven. De resultaten dienen ter inspiratie voor mogelijke verdere ontwikkeling van het Nederlands zorgstoffenbeleid en voor uitwisseling van ervaringen binnen de EU. Via de website van bureau KLB kunt u het rapport ‘National Policies on Substances of Concern’ bekijken.