Schoorstenen

Als het bevoegd gezag hierom vraagt, adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over de ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )-status van stoffen. Hiervoor is een werkwijze beschikbaar. Het RIVM heeft de gebruikte termen aangepast. De vorige versie gebruikte de term “behandelen als”. Het leek erop alsof RIVM aangaf hoe het bevoegd gezag de stofadviezen in hun praktijk moesten toepassen. Om de taken en verantwoordelijkheden beter te scheiden is de term "behandel als" vervangen en zijn de categorieën uitgebreid. De nieuwe categorieën zijn:

(i) ZZS (de stof voldoet aan de ZZS-criteria), als de stof nog niet op de ZZS lijst staat, dan wordt de stof toegevoegd;
(ii) beschouwen als ZZS (geen opname op ZZS-lijst);
(iii) potentiële ZZS (de stof staat op de potentiële ZZS-lijst);
(iv) gelijkwaardige zorg als potentiële ZZS;
(v) waarschijnlijk niet van gelijkwaardige zorg als ZZS of potentiële ZZS.

Het RIVM geeft ook een advies over de stofklassen voor luchtemissies. Voor categorieën (iii) en (iv) is er onzekerheid over de status van de stof. Daarom wordt hiervoor geen stofklasse afgeleid. Dit kan pas als de onzekerheid is opgelost. In de tussentijd dient het bevoegde gezag voor deze stoffen te bepalen welke stofklasse (MVP Stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt (Stoffen waarvoor de minimalisatieverplichting geldt ) of niet-MVP) zij gebruikt.

Lees meer over ZZS
Lees meer over potentiële ZZS
Lees meer over stofadviezen