Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft zes stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen ):

  • catechol
  • ethanal
  • 2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
  • propiconazool
  • spirodiclofen
  • 1-vinylimidazool

Deze stoffen zijn toegevoegd omdat ze sinds 4 oktober 2018 als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting zijn opgenomen in Verordening (EU Europese unie) 2018/1480. Met deze verordening wordt Bijlage VI van de CLP Classification, Labelling and Packaging Verordening (EG Europese Gemeenschap ) 1272/2008 gewijzigd.

Propiconazool is toegelaten als biocide en gewasbeschermingsmiddel.
Spirodiclofen is toegelaten als gewasbeschermingsmiddel.
De nieuwe classificaties van deze stoffen zullen er waarschijnlijk toe leiden dat de huidige toelatingen niet worden verlengd. Er kan ook worden gestreefd om een alternatief te vinden voor het gebruik van deze stoffen als bestrijdingsmiddel.

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.
Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.
Lees meer over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen.
Lees meer over stoffen die kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductietoxische (giftig voor de voortplanting) stoffen ) zijn.
Lees meer over biociden.
Lees meer over gewasbeschermingsmiddelen.

Naar RSS-feed