reageerbuizen en erlenmeyers

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) kunnen het veilig recyclen van afvalstromen belemmeren in Nederland. Deze stoffen komen voor in een breed spectrum van afvalstromen. Voorbeelden zijn vlamvertragers in plastics, kleurstoffen in textiel of zware metalen in reststromen van de landbouw. Dit blijkt uit een verkennende studie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

ZZS kunnen in afvalstromen zitten omdat ze bewust aan het proces of product zijn toegevoegd, of het kunnen verontreinigingen zijn. Het is lastig om een compleet beeld te krijgen van ZZS in afvalstromen, omdat vaak informatie ontbreekt over de werkelijke concentraties ervan in het afval. Het RIVM doet aanbevelingen om aan te geven welke ZZS en afvalstromen als eerste aandacht moeten krijgen (prioriteren). Ook adviseert het RIVM om een afwegingskader te ontwikkelen om de meest geschikte afvalverwerkingsoptie te selecteren.

De resultaten zijn bruikbaar voor de uitvoering van het Landelijke Afvalstoffen Plan (LAPLandelijke Afvalstoffen Plan ), dat gericht is op risicomanagement zo lang ZZS nog in gebruik of in omloop zijn. Het langere termijn streven moet zijn om veilige alternatieven voor ZZS te ontwikkelen, zodat ketens, ongeacht de latere toepassingen, op voorhand veilig zijn.

Naast de verkennende studie heeft het RIVM concentratiegrenswaarden voor ZZS in afvalstromen afgeleid.

U vindt ZZS stoffen via "Zoek stoffen". U kunt ook de ZZS lijst direct bekijken.

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen