Schoorstenen met vervuilende rook

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft 25 stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ).

Deze stoffen zijn geïdentificeerd als ZZS op basis van de CLPClassification, Labelling and Packaging Verordening en de kandidaatslijst voor REACHRegistratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Bijlage XIV.
ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu omdat ze bijvoorbeeld kankerverwekkend zijn, de voortplanting belemmeren of zich in de voedselketen ophopen. De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.

Bekijk de ZZS lijst.
Lees meer over de CLP verordening en REACH Bijlage XIV.

De volgende stoffen zijn toegevoegd:

 • e-glas microvezels met een representatieve samenstelling
 • 1,2-dichloorpropaan
 • 3,7-dimethylocta-2,6-dieennitril
 • bisfenol A
 • fenol, dodecyl-, vertakt
 • 2-dodecyl-, vertakt
 • fenol, 3-dodecyl-, vertakt
 • fenol, 4-dodecyl-, vertakt
 • fenol, (tetrapropenyl)- derivaten
 • chloorfacinon
 • cumatetralyl
 • difenacum
 • brodifacoum
 • flocumafen
 • bromadiolon
 • difethialon
 • dicyclohexylftalaat
 • triflumizool
 • dinatriumoctaboraat watervrij
 • dinatriumoctaboraat tetrahydraat
 • perfluordecanoaat
 • ammonium perfluordecanoaat
 • natrium perfluordecanoaat
 • pPrecautionary -(1,1-dimethylpropyl)fenol
 • vertakt en lineair 4-heptylfenol