Landschap met fabrieksrook

Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft stoffen toegevoegd aan de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen ( ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )).

Deze stoffen zijn als ZZS geïdentificeerd na onderzoek op verzoek van omgevingsdiensten en nu ook aan de ZZS-lijst toegevoegd:

 • perfluorheptaanzuur
 • natriumboorhydride
 • aromatische koowaterstoffen
 • calcium, vertakt alkylfenaatsulfide
 • destillaten (aardolie), gekraakte gestripte stoomgekraakte aardoliedestillaten
 • destillaten (aardolie), stoomgekraakt
 • dieselolie
 • destillaten (aardolie), zware, directe destillatie
 • destillaten (aardolie), volledig bereik door directe fractionering verkregen middenfractie
 • een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen door destillatie van aromatische stromen. Bestaat voornamelijk uit aromatische koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject van ongeveer 165° C carcinogeen (carcinogeen ) tot 290°C.
 • kerosine
 • verzameling koolwaterstoffen C10-C13, > 1% naftaleen
 • respirabel kristalijn silicastof (cristoballiet, tridymiet, kwarts)

De ZZS-lijst is een niet-limitatieve lijst en is beschikbaar als hulpmiddel.

Lees meer over Zeer Zorgwekkende Stoffen.