Pen, rekenmachine en rekenlineaal

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft de ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )-navigator geactualiseerd. De gegevens uit april 2019 zijn vervangen door de nieuwste gegevens uit de Emissieregistratie, REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën ) en van omgevingsdiensten.

De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. Het geeft een indruk welke ZZS geëmitteerd of gebruikt kunnen worden bij welke bedrijfstakken. Het instrument kan het bevoegd gezag ondersteunen bij het omgaan met ZZS in vergunningen.

De ZZS-Navigator vindt u in het zoeksysteem.

Lees meer over  de ZZS Navigator.