Op 5 juni organiseert het Kennisnetwerk Zeer Zorgwekkende Stoffen de eerste netwerkdag ‘Samenwerken rond Zeer Zorgwekkende Stoffen’ met workshops. Zowel het kennisnetwerk als de dag is bedoeld voor vergunningverleners, handhavers en toezichthouders voor zowel lucht als water.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZSZeer Zorgwekkende Stoffen ) spelen een belangrijke rol in het stoffenbeleid en bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. In de uitvoeringspraktijk blijken echter nog knelpunten te zitten. Antwoorden kunnen deels gevonden worden binnen de huidige kennisinfrastructuur. Daarnaast is opgedane kennis uit praktijkervaring een belangrijke bron om bij te dragen aan oplossingen. Door casuïstiek en best practices met elkaar te delen willen we deze kennis beschikbaar maken binnen het Kennisnetwerk ZZS.

Start kennisnetwerk ZZS

Tijdens deze eerste netwerkdag zullen we stilstaan bij de lancering en inrichting van het kennisnetwerk en zal kennisdeling een belangrijke rol innemen. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

  • De DCMRDienst centraal milieubeheer Rijnmond vertelt over de ervaringen van de eerste pilot van de ZZS uitvraag naar gebruik van ZZS bij vergunninghouders in het kader van de 5-jaarlijkse informatieplicht.
  • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een ZZS-navigator beschikbaar, waarmee inzicht in de ZZS per branche wordt gegeven. Deze tool is nog in ontwikkeling en voor een goede praktijkaansluiting willen wij graag jullie input.
  • Aan de hand van een praktijkcasus gaan we kennis en ervaringen delen.
  • Het kennisnetwerk is er voor en door haar deelnemers en nog in ontwikkeling. Daarom is het uitgangspunt: waar liggen jullie behoeften en mogelijkheden?

Aan het einde van de dag lanceren we samen een levend kennisnetwerk.

Aanmelden

We nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de netwerkdag  ‘Samenwerken rond Zeer Zorgwekkende Stoffen’.
Deze vindt plaats op 5 juni 2018, van 10.00 uur tot 15.30 uur te Utrecht (locatie BCN Utrecht CS).

U kunt zich hier opgeven. Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar.