Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseert op vrijdag 25 oktober 2024 voor de 5e keer een nationale workshop met als onderwerp  Persistentie, Bioaccumulatie/Mobiliteit en Toxiciteit (PBT / PMT). De workshop is bedoeld voor risicobeoordelaars, experts bij universiteiten, industrie, beleidsmakers, beleidsadviseurs, inspectie, vergunningverleners, kortom iedereen die met PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch)/ PMT Persistent, Mobiel én Toxisch (Persistent, Mobiel én Toxisch)-beoordelingen van doen heeft.

De combinatie van persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit (PBT) van chemicaliën is essentieel binnen de gevaarsbeoordelingen onder andere van industriële chemicaliën, biociden, gewasbeschermingsmiddelen en (dier-)geneesmiddelen. In vier voorgaande workshops zijn diverse aspecten die met de PBT/ vPvB zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend (zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend)-beoordeling samenhangen uitvoerig besproken. Op de website kunt u het programma van de eerdere workshops en de verslagen daarvan teruglezen.

Met deze nieuwe workshop willen we uitleg geven over de recente aanpassing van de Europese Classificatie en Labeling (CLP) verordening waarin naast PBT/vPvB criteria ook een categorie is opgenomen voor stoffen met PMT/vPvM eigenschappen. De belangrijkste aspecten van het nieuwe begeleidende richtsnoer bij de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) Verordening zullen nader worden toegelicht.

We zullen ook terugblikken op meer dan 20 jaar PBT/vPvB beoordeling: welke stoffen/stofgroepen zijn er tot nu als PBT/vPvB geïdentificeerd en welke belangrijkste lessen hebben we met de PBT beoordeling geleerd. Aan de hand van de PBT screening tool zullen we illustreren welke stoffen, die hoog scoren in de screening, reeds zijn beoordeeld en welke stoffen of stofgroepen nog nader zouden kunnen worden onderzocht.

Aan de hand van de recent door het RIVM ontwikkelde PMT screening tool zullen we laten zien welke stofgroepen hoog scoren op (mogelijke) PMT-achtige eigenschappen. We geven op basis van deze scoring uitleg hoe samen met aanvullende informatie, zoals experimentele gegevens, productievolume, gebruik en metingen in het milieu, stoffen kunnen worden geprioriteerd voor een geharmoniseerde classificatie als PMT/vPvM of voor stofevaluatie.

Evenals bij eerdere PBT-workshops is er voor u als deelnemer de mogelijkheid per onderwerp vragen te stellen of daarover zelf een korte presentatie te geven (max.10 minuten). Als u spreektijd wenst over een PBT- of PMT-gerelateerd onderwerp, willen wij u vragen dat bij uw aanmelding voor uiterlijk 1 juli aan te geven, dan nemen wij contact met u op.

Doel workshop

  • Kennis & visie delen. 
  • Kaders met elkaar verbinden.
  • Kaderoverstijgende & beleidsmatige PBT- & PMT-issues bediscussiëren.

Doelgroepen

  • PBT/PMT beoordelaars, beleidsmakers, beleidsadviseurs, vergunningverleners, consultants, industrie en academia.
  • De voertaal op de workshop is Nederlands.

Datum

Vrijdag 25 oktober 2024 
12:30 – 17:45 uur

Locatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 
3721 MA Bilthoven 
Zaal T.007.  
Het betreft een fysieke bijeenkomst, er is geen mogelijkheid om online deel te nemen.

Programma workshop 25 oktober 2024 

 Dagvoorzitter: Prof. Dr. Ir. Willie Peijnenburg ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))

12.00     Aanmelding en ontvangst met lunch, koffie & thee

12:50    Welkom & toelichting doel workshop – dagvoorzitter

13:00    Opname van PBT Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch (Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch)/ vPvB zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend (zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend) en PMT Persistent, Mobiel én Toxisch (Persistent, Mobiel én Toxisch)/vPvM categorieën in de CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging) verordening 
                Spreker: Joop de Knecht (RIVM)

13:30    Mogelijkheid voor een presentatie en/of vragenronde en discussie  

 14:00   Terugblik 20 jaar ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen) / PBT beoordeling  

                Spreker: Eric Verbruggen (RIVM)

14:30    Mogelijkheid voor een presentatie en/of vragenronde en discussie

15:00    Koffie

15:30    Prioritering van PMT/vPvM stoffen

                 Spreker: Emiel Rorije (RIVM)

16:00    Mogelijkheid voor een presentatie en/of vragenronde en discussie

16:30    Borrel

17:15    Einde

Kosten

Geen

Aanmelding

U kunt zich via dit aanmeldingsformulier opgeven voor de workshop.

Vragen

Eventuele vragen kunt u via dit e-mailadres stellen: PBT-workshop@rivm.nl