Met dit model is de blootstelling te schatten voor toepassers die gewasbeschermingsmiddelen spuiten in de open lucht. Sinds 1 januari 2016 wordt voor nieuwe toelatingen de EFSAEuropese Autoriteit voor Voedselveiligheid calculator gebruikt.

Op basis van metingen van de blootstelling van de toepasser bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen in de open lucht zijn standaardwaarden (surrogaatwaarden) ontwikkeld voor verschillende typen middelen en manieren van spuiten. Met behulp van deze surrogaatwaarden kan de blootstelling aan andere, nieuwe gewasbeschermingsmiddelen voor een bepaalde toepassing worden geschat. Daarnaast is EUROPOEMEuropean Predictive Operator Exposure Model II ontwikkeld: een model dat de blootstelling voor omstanders en een model dat de blootstelling bij herbetreding beschrijft, bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen in de open lucht.

Wijziging per 1 janauari 2016

EUROPOEM (alle versies) wordt niet meer gebruikt voor nieuwe toelatingen, die vanaf 1 januari 2016 zijn ingediend. Voor deze toelatingen wordt de EFSA calculator gebruikt.

Waar wordt EUROPOEM voor gebruikt?

De modellen worden gebruikt bij de beoordeling van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Als van deze middelen geen relevante meetgegevens van de blootstelling van de toepasser, de werker en de omstander (werkers) beschikbaar zijn, kan met behulp van EUROPOEM en EUROPOEM II een schatting van de blootstelling worden gemaakt voor verschillende spuittoepassingen in de open lucht.

Relevante links en literatuur

De verschillende EUROPOEM modellen kunt u vinden op via het Ctgb,  onder het kopje "Rekenmodellen humane toxicologie".

EUROPOEM, 1996, The development, maintenance and dissemination of a European predictive operator exposure model (EUROPOEM) database, A concerted action under the Fourth Framework AIR (Agricultural and Agro-Industry including Fisheries) specific programme of the Community's Third Framework Programme for Research and Technological Development, managed by DGDirectorate-General VI.FII.3, AIR3 CT93-1370, Draft Final Report.

EUROPOEM, 2002. Bystander exposure to pesticides, report of the bystander working group, EUROPOEM II project, FAIR3 CT96-1406.

EUROPOEM, 2002a. Post-application exposure of workers to pesticides in agriculture, DRAFT, report of the re-entry working group, EUROPOEM II project, FAIR3 CT96-1406.