cyaniden | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Cyaniden

Stofgegevens

 
Stofnaam
cyaniden
Engelse naam
cyanides (total)
Synoniem
cyanides, including hydrogen cyanide
Functionele stofgroep
Lijst E-PRTR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
cyaniden
Stofklasse voor luchtemissies sA.3
Grensmassastroom 10 g/uur
Emissiegrenswaarde 5 mg.Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
cyaniden
Specifieke stofnaam op EPRTR Cyaniden (als totaal CN)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht _
Drempelwaarde voor uitstoot in water 50 kg/jaar
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

181:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen anders zijn ingedeeld.

182:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen een andere waarde hebben.

182:

Individuele stoffen uit deze groep kunnen een andere waarde hebben.

16:

als totaal CN

93:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

137:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm cyaniden
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 1 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 15 min 10 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

11:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

als CN

2:

als CN

3:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:41

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten