kooldioxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Kooldioxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
kooldioxide
Engelse naam
carbon dioxide
CAS-nummer
124-38-9
UN-nummer
1013; 1845; 2187
EG-nummer
204-696-9
Aquo-code
CO2
SIKB-id
1803
Synoniem
koolstofdioxide
Molecuulformule
C-O2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van kooldioxide
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst E-PRTR
Lijst ADR
PT14 Rodenticiden

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
kooldioxide
(124-38-9)
Specifieke stofnaam op EPRTR Kooldioxide (CO2)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 100 000 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water _
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

137:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

93:

Een streepje (_) geeft aan dat voor betrokken parameter en milieucompartiment geen rapportagevereiste geldt

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kooldioxide
(124-38-9)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 9000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur n.v.t.
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur 50.000 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur 100.000 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

139:

De voorlichtingsrichtwaarde (VRW) geeft de luchtconcentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk zijn.

140:

De alarmeringsgrenswaarde (AGW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven onherstelbare of andere ernstige gezondheidseffecten kunnen optreden of waarbij door blootstelling aan de stof personen minder goed in staat zijn zichzelf in veiligheid te brengen.

141:

De levensbedreigende waarde (LBW) geeft de luchtconcentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of levensbedreigende aandoeningen kunnen ontstaan.

Voetnoten

1:

Niet van toepassing

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Gevaarsindelingen

ADR
kooldioxide
(124-38-9)
kooldioxide
(124-38-9)
kooldioxide
(124-38-9)
UN-nummer 1013
2187
1845
Benaming en beschrijving 3.1.2 KOOLDIOXIDE (KOOLSTOFDIOXIDE) (KOOLZUUR)
KOOLDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR (KOOLSTOFDIOXIDE, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR) (KOOLZUUR, STERK GEKOELD, VLOEIBAAR)
Kooldioxide, vast (droogijs)
Klasse 2.2 2
2
9
Classificatiecode 2.2 2A
3A
M11
Verpakkingsgroep 2.1.1.3
NIET ONDERWORPEN AAN HET ADR met uitzondering van 5.5.3
Etiketten 5.2.2 2.2 2.2
Bijzondere bepalingen 3.3 378 584 653 662
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 120 ml
120 ml
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P203
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
T75
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP5
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
RxBN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
TA4 TT9 TU19
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (C/E)
3 (C/E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V5
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV11 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 20 22

Voetnoten

niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
niet brandbare, niet giftige gassen
verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont.
sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend.

Let op!

Geprint op: 23-6-2018 om: 17:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: http://www.rivm.nl/rvs

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten