Deze website is een opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De uitwerking van de website is in handen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De inhoud is afgestemd met Rijkswaterstaat.  Een gebruikersgroep bepaalt mede de inhoud van de website. Deze gebruikersgroep bestaat uit vertegenwoordigers van omgevingsdiensten, waterkwaliteitsbeheerders, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en andere overheden en komt twee maal per jaar bij elkaar.