Deze website is een gezamenlijk initiatief van:

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De uitwerking van de website is in handen van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, in samenwerking met Rijkswaterstaat.