Overzicht veel voorkomende normen, gezondheidskundige grenswaarden en toetsingswaarden

Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende normen, en gezondheidskundige grens- en toetsingswaarden ter bescherming van mens en milieu.

Milieunormen

NORM

TOELICHTING/ BLOOTSTELLING

WAAR TE VINDEN

MTR - Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Oppervlaktewater, zwevend stof, sediment, lucht

Zoek stoffen

JG-MKN - Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

Oppervlaktewater

Zoek stoffen

MAC-MKN - Maximaal aanvaardbare concentratie milieukwaliteitsnorm

Oppervlaktewater

Zoek stoffen

MKN-biota - milieukwaliteitsnorm in organismen

Gehalte in prooidieren

Zoek stoffen

Kwaliteitseis oppervlaktewater, gebruikt voor drinkwater

Oppervlaktewater bij waterinnamepunten voor de bereiding van drinkwater

Zoek stoffen

Interventiewaarde

Grond, grondwater

Zoek stoffen

Indicatieve waarde voor ernstige verontreiniging

Grond, grondwater

Zoek stoffen

Achtergrondwaarde en Maximale waarde voor bagger en grond

Hergebruik baggerspecie en grond

Zoek stoffen

Grenswaarde

Lucht

Zoek stoffen

Richtwaarde

Lucht

Zoek stoffen

Alarmdrempel

Lucht

Zoek stoffen

Informatiedrempel

Lucht

Zoek stoffen

Gezondheidskundige grenswaarden en normen voor consumenten

GRENSWAARDE/NORM

TOELICHTING/ BLOOTSTELLING

WAAR TE VINDEN

ADI – Acceptable Daily Intake

Gezondheidskundige grenswaarde, bij levenslange inname

Via ADI pagina

AEL – Acceptable Exposure Level

Gezondheidskundige grenswaarde; blootstelling aan biociden, algemene bevolking en professionele toepassers

Via AEL pagina

ARfD - Acute Reference Dose

Gezondheidskundige grenswaarde, bij 24 uur inname

Via ARfD pagina

TDI – Tolerable Daily Intake

Gezondheidskundige grenswaarde, bij levenslange inname

Via TDI pagina

MRL – Maximum Residue Limit

Productnorm voor levensmiddelen

Via MRL pagina

Drinkwaterkwaliteitseis

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Zoek stoffen

Drinkwaterrichtwaarde

Veilige risicogrens voor een individuele stof in drinkwater die niet wettelijk is vastgelegd.

Zoek stoffen

Grenswaarden voor werkenden

GRENSWAARDE

TOELICHTING/ BLOOTSTELLING

WAAR TE VINDEN

Grenswaarde

Lucht, kortdurende en langdurige blootstelling van werkenden

Zoek stoffen

AOEL – Acceptable Operator Exposure Level

Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens professionele toepassing

Via AOEL pagina

Toetsingswaarden bij rampen en incidenten

TOETSINGSWAARDE/
REKENKUNDIGE WAARDE

TOELICHTING/ BLOOTSTELLING

WAAR TE VINDEN

Interventiewaarde voor de incidentbestrijding

Gezondheidskundige toetsingswaarde, buitenlucht, kortdurende blootstelling

Zoek stoffen

AEGL - Acute Exposure Guideline Level

Gezondheidskundige toetsingswaarde, buitenlucht, kortdurende blootstelling

Via AEGL pagina

ERPG - Emergency Response Planning Guidelines

Gezondheidskundige toetsingswaarde, buitenlucht, kortdurende blootstelling

Via ERPG pagina

Probitrelatie

Rekenkundige waarde, buitenlucht, kortdurende blootstelling

Statusoverzicht Probitrelaties