De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Similarity Tool vergelijkt de chemische structuur van stoffen met de structuur van bekende ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen). De tool geeft informatie over stoffen waarover weinig bekend is over mogelijk zorgwekkende eigenschappen. Een gevonden gelijkenis in structuur tussen de stof en een bekende ZZS kan wijzen op vergelijkbare eigenschappen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruikt dit instrument bij het opstellen van stofadviezen.

De ZZS Similarity Tool is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar structuur gelijkenissen (Wassenaar et al. 20192021 & 2022). Lees meer details over de toepassing van de methodologie in de handleiding ZZS Similarity Tool.
We stellen opmerkingen en aanvullingen vanuit uw praktijk zeer op prijs. U kunt deze via een formulier sturen naar de helpdesk van deze website.

Proclaimer

De resultaten van de ZZS Similarity Tool geven een voorspelling van mogelijke ZZS-eigenschappen. Geen structurele gelijkenis met een ZZS betekent niet per definitie dat er geen ZZS-zorg is. Omgekeerd betekent gelijkenis met een ZZS niet per definitie dat een stof ZZS is. Het is een trigger om verder naar deze stof te kijken. Nieuwe kennis of inzichten kunnen leiden tot wijzigingen en updates van de tool. Aanpassingen naar een nieuwe versie worden op deze website gepubliceerd.