Consumenten
Kring van winkelwagens

Normen voor 

consumenten

Nieuwe voedingsmiddelen zijn alle voedingsmiddelen en ingrediënten die vóór 15 mei 1997 niet of nauwelijks in de EU Europese unie (Europese unie) werden geconsumeerd.

Het kan gaan om:

  • voedingsmiddelen uit landen buiten de EU. Bijvoorbeeld, Noni sap (sap van de vruchten van de plant Morinda citrifolia die in Zuidoost Azië voorkomt)
  • voedingsmiddelen verkregen uit nieuwe bronnen. Bijvoorbeeld olie van docosahexaeenzuur (DHA docosahexaeenzuur (docosahexaeenzuur)) gewonnen uit micro-algen.
  • voedingsmiddelen verkregen door nieuwe processen. Bijvoorbeeld brood behandeld met UV Ultraviolet (Ultraviolet)-stralen om het vitamine D-niveau te verhogen.

Wettelijk kader

Europese wetgeving

Verordening (EG) 2015/2283 geldt voor nieuwe voedingsmiddelen, of novel foods. Deze mogen pas op de Europese markt als de overheid daar toestemming voor heeft gegeven. Zodoende kan eerst worden vastgesteld of de consumptie ervan veilig is. Toegelaten middelen komen op de Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen.

Nederlandse wetgeving

Alle eet- en drinkwaren vallen onder de Warenwet. In de Warenwet staat dat een product de gezondheid en veiligheid van consumenten niet in gevaar mag brengen. Veel regels uit de Warenwet zijn afgeleid van Europese richtlijnen en wetten.

Instituten rond voedsel

In Europa

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid)) voert per 1 januari 2018 de beoordeling uit van de veiligheid van nieuwe voedingsmiddelen. De Europese Commissie baseert besluiten over toelatingen op de adviezen van de evaluaties van EFSA.

In Nederland

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)) treedt op als een nieuw voedingsmiddel zonder de vereiste Europese toestemming op de markt wordt gebracht.
Het Voedingscentrum informeert over veilig, gezond en bewust eten. Het Voedingscentrum schenkt daarbij onder meer aandacht aan nieuwe voedingsmiddelen.