De volgende etiketten en kenmerken van het ADR Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route (Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route) zijn verplicht zijn bij het transport over de weg van stoffen en producten met de betreffende gevaarsindeling.

Stofindentificatiebord

 

 

 

Het nummer boven de streep is het gevaarsidentificatienummer (2 of 3 cijfers, indien van toepassing voorafgegaan door de letter X). Zie voor de betekenis van de nummers de pagina gevaarsnummers.
Het nummer onder de streep is het stofidentificatienummer of UN United Nations (United Nations)-nummer (4 cijfers).

 

 1. Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.1, 1.2 en 1.3

1. Ontplofbare stoffen of voorwerpen, subklasse 1.1, 1.2 en 1.3

 

Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.4

1.4 Ontplofbare stoffen of voorwerpen, subklasse 1.4

 

1.5 Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.5

1.5 Ontplofbare stoffen of voorwerpen, subklasse 1.5

 

1.6 Ontplofbare stoffen en voorwerpen, subklasse 1.6

1.6 Ontplofbare stoffen of voorwerpen, subklasse 1.6
 

2.1 Brandbaar gas (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd
Gevaarsetiket 2.1 Brandbare gassen

2.1 Brandbare gassen

2.2 Niet brandbare, niet giftige gassen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

2.2 Niet brandbare, niet giftige gassen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

2.3 Giftige gassen

2.3 Giftige gassen

3. Brandbare vloeistoffen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

3. Brandbare vloeistoffen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

 

4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen

4.1 Brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen

4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

4.3 Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen (symbool, nummer en rand kunnen in zwart of wit zijn uitgevoerd)

5.1 Oxiderende stoffen

5.1 Oxiderende stoffen

5.2 Organische peroxiden

5.2 Organische peroxiden

6.1 Giftige stoffen

6.1 Giftige stoffen

6.2  Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)

6.2  Infectueuze stoffen (besmettelijke stoffen)

7. Radioactieve stoffen

7. Radioactieve stoffen

8. Bijtende stoffen

8. Bijtende stoffen

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

 

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen, subklasse 9A

9. Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen, subklasse 9A

 

Milieugevaarlijke stoffen

Milieugevaarlijke stoffen